Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Mededeling van de federale mediateur – Keuze van de banen

De baankeuze als gevolg van de windcomponenten ( versie 17.03.2005 )

Volgens het luchtvaart reglement dat momenteel van toepassing is op de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt de keuze van de banen zowel overdag als ’s nachts, bepaald door de windcomponenten en het nieuwe systeem van voorkeursbanen.

Paragraaf 7 van de Selection of Runway-in-use van de Aeronautical Information Publication, beschrijft op bladzijde AD 2-EBBR-16, versie 17 maart 2005, bij alinea 7.2 de omstandigheden waarbij het systeem van voorkeursbanen NIET meer bepalend is bij de keuze van de te gebruiken banen :

 • Baan 25 rechts, 25 links, 07 links en 07 rechts : als de banen droog of nat zijn en de zijwind en/of wind van achteren (rukwinden inbegrepen) meer bedraagt dan respectievelijk 20 knopen en 7 knopen.
 • Baan 20 en 02 bij landingen : als de banen droog of nat zijn en de zijwind en/of wind van achteren (rukwinden inbegrepen) meer bedraagt dan respectievelijk 15 knopen en 5 knopen.
 • Baan 20 en 02 bij opstijgen gedurende de dag : als de banen droog of nat zijn en de zijwind en/of wind van achteren (rukwinden inbegrepen) meer bedraagt dan respectievelijk 15 knopen en 0 knopen.
 • Baan 20 en 02 bij opstijgen gedurende de nacht : als de banen droog of nat zijn en de zijwind en/of wind van achteren (rukwinden inbegrepen) meer bedraagt dan respectievelijk 15 knopen en 5 knopen.
 • Wanneer de banen bevuild zijn of als er minder goed geremd kan worden.
 • In geval van handelingen bij weinig zicht.
 • Indien de piloten achtereenvolgend verzoeken de alternatieve banen te mogen gebruiken in verband met veiligheidsredenen.

Version française (> [NL])

Message du médiateur fédéral - Choix des pistes

La sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent ( version 17.03.2005 )

Selon la réglementation aéronautique actuellement en vigueur à l'Aéroport de Bruxelles-National, la sélection des pistes utilisées se fait de jour comme de nuit en fonction des valeurs de composantes de vent et selon le nouveau système préférentiel de sélection des pistes utilisées.

Ainsi le paragraphe 7. Selection of Runway-in-use des Aeronautical Information Publication, en sa page AD 2-EBBR-16, version du 17 mars 2005, décrit à l'alinéa 7.2 les circonstances suivantes sous lesquelles le système d'utilisation préférentielle des pistes n'est PAS le facteur déterminant dans le choix des pistes utilisables :

 • Pistes 25 droite, 25 gauche, 07 gauche et 07 droite : quand les pistes sont sèches ou mouillées et que les valeurs de composantes de vent latéral et/ou de vent arrière (rafales incluses) dépassent respectivement 20 nœuds et 7 nœuds.
 • Pistes 20 et 02 à l'atterrissage : quand les pistes sont sèches ou mouillées et que les valeurs de composantes de vent latéral et/ou de vent arrière (rafales incluses) dépassent respectivement 15 nœuds et 5 nœuds.
 • Pistes 20 et 02 au décollage uniquement de jour : quand les pistes sont sèches ou mouillées et que les valeurs de composantes de vent latéral et/ou de vent arrière (rafales incluses) dépassent respectivement 15 nœuds et 0 nœud.
 • Pistes 20 et 02 au décollage uniquement de nuit : quand les pistes sont sèches ou mouillées et que les valeurs de composantes de vent latéral et/ou de vent arrière (rafales incluses) dépassent respectivement 15 nœuds et 5 nœuds.
 • Lorsque les pistes sont souillées ou lorsque le freinage est moins que bon.
 • En cas d'opérations avec peu de visibilité.
 • Lorsque des pistes alternatives sont demandées successivement par les pilotes pour des raisons de sécurité.

   

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>