Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

METAR berichten

De aangegeven theoretische baan is niet afkomstig van de ATIS berichten, maar is de baan die theoretisch is voorzien volgens het spreidingsplan op het moment van het bericht.
De theoretische baan heeft een kleur afhankelijk van de windgegevens op het moment dat een baan feitelijk in gebruik is :

  • groen, als er geen achterwind is;
  • zwart, indien sprake van zwakke achterwind;
  • oranje, indien de windcondities de baan bijna onbruikbaar maken;
  • rood, indien de baan onbruikbaar is door de windcondities.
Tussen / / en / /
Bewegingen : Atterrissages D�collages Andere berichten : Volmet Metar Taf
Effectief gebruikte banen: 02 20 07L 07R 25L 25R
Presentatie : synthèse wind van achteren 25, 20 wind van achteren 25, 20 (theoretische banen) grafiek

 

L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé.

Version française (> [NL])

Historique des messages METAR

La piste théorique affichée ne provient pas des messages ATIS mais est la piste théorique prévue par le plan de dispersion au moment du message.
La piste théorique est colorée suivant les conditions de vents au moment du message, sur la piste effective concernée :

  • en vert, s'il n'y a pas de vent arrière ;
  • en noir, s'il y a un vent arrière faible ;
  • en orange, si les conditions de vent risquent de rendre la piste inutilisable ;
  • en rouge, si les conditions de vent rendent la piste inutilisable.
Entre le / / et le / /
Mouvements : Atterrissages D�collages Autres messages : Volmet Metar Taf
Pistes effectives : 02 20 07L 07R 25L 25R
Présentation : synthèse vents arrières 25, 20 vents arrières 25, 20 (pistes théoriques) graphique

 

L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé.

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>