Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Blijf steeds uw klachten indienen!

Hoe en waar kan men een klacht indienen?

 1. Bij de http://www.airportmediation.be
  • per telefoon : 02 277 48 60
  • per fax : 02 277 48 69
  • doormiddel van het formulier op de website
  • per gewone brief naar de

   Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
   p/a Directoraat-generaal Luchtvaart
   Vooruitgangsstraat, 56 City Atrium
   B - 1210 BRUSSEL

 2. Via onze website

Hoe ziet een klacht eruit

Het is voldoende een korte tekst op te stellen met daarin het motief van de klacht. Vergeet niet om aan te geven in welke rubriek uw klacht thuishoort aangezien de Minister de klachten registreert per rubriek.

Motief voor klachten :

 • Voorkeursgebruik van baan 01 : concentratie van alle landingen op een hoogte van 175 m boven onze huizen en zonder onderbreking. Dit intensieve gebruik met vliegtuigen iedere 2 à 3 minuten, dag en nacht, is onleefbaar.
  Het is ONMENSELIJK!! Stop het preferentiële gebruik van baan 01.
  Daarbij komt dat baan 01 gevaarlijk is, de kortste baan is, de andere banen snijdt, naar beneden hellend is, en slecht is uitgerust: baan 01 dient een baan te blijven die gebruikt wordt in geval van nood.
 • Voorkeursgebruik van baan 19 : iedere zondag van 06.00 uur tot 17.00 uur zonder onderbreking en met een aantal zeer zware vrachtvliegtuigen die op zeer lage hoogte overvliegen.
 • Vertrek van een zeer lawaaiig vliegtuig vanaf baan 19 of 25 : hierbij is het belangrijk de decibels, datum en uur van overvliegen te noteren. (zie geluidsmeter)
 • Landing van een zeer lawaaiig vliegtuig op vaan 01 : specificeer eveneens de decibels, de datum en het uur van overvliegen (zie geluidsmeter)

Version française (> [NL])

Continuez à introduire des plaintes !

Où et comment introduire une plainte ?

 1. Auprès du Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National
  • par téléphone : 02 277 48 60
  • par fax : 02 277 48 69
  • via le formulaire du service de médiation
  • par courrier adressé au

   « Service Fédéral de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National »,
   Rue du Progrès, 56
   1210  Bruxelles

 2. Via notre site

Modèle de plainte

Un texte très court suffit avec le motif de la plainte en n'oubliant pas de mettre le motif en rubrique car le Ministre classe les plaintes en fonction des rubriques.

Motifs de plaintes :

 • Utilisation préférentielle de la piste 01 : concentration de tous les atterrissages sans exception à une altitude de 175 m au-dessus de nos maisons et sans interruption. Cette utilisation à grande fréquence, c'est à dire un avion toutes les 2 à 3 minutes, jour et nuit est invivable.
  C'est INHUMAIN !! Cessez l'utilisation préférentielle de la piste 01.
  En plus, la piste 01 est dangereuse, la plus courte des pistes, coupe d'autres pistes, est en pente descendante, mal équipée :
  elle doit rester une piste de secours.
 • Utilisation préférentielle de la piste 19 : chaque dimanche de 06 heures à 17 heures sans interruption avec certains gros porteurs très lourds qui passent à très basse altitude.
 • départ d'avion très bruyant à partir de la piste 19 ou 25 : spécifier le nombre de décibels et les date et heure de survol (voir sonomètre)
 • atterrissage d'avion très bruyant à partir de la piste 01 : spécifier le nombre de décibels et les date et heure de survol (voir sonomètre)

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>