Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Aan de bewoners onder baan 02/20

Omdat het gebruik van baan 20 uw weekends en nachten onleefbaar maakt !

Omdat de plannen om baan 25L te verlengen van onze wijken een rampgebied zullen maken !

Omdat Minister Landuyt de huidige onleefbare situatie voor 10 jaar wil vastleggen in een wet !

Daarom moeten we ons met alle kracht blijven verzetten tegen deze oneerlijke en ondraaglijke "spreidingspolitiek". Het voeren van juridische acties is momenteel het enige middel dat concrete resultaten oplevert.

Dankzij uw inzet kunnen wij uw belangen blijven verdedigen. U kunt ons financieel steunen op bankr Fortis 001339931728 op naam van WAKE UP KRAAINEM met als mededeling uw e-mail adres.

Om u op de hoogte te brengen van de nieuwe juridische actie tegen het onrechtmatig gebruik van baan 20 en u tevens informatie te verstrekken over de overige reeds lopende acties, nodigen wij u uit op een info avond

Donderdag 13 oktober 2005 om 20u30

Sint Georges Scool (bij Colruyt)
F. Kinnenstraat 6
1970 Wezembeek-Oppem

Version française (> [NL])

Aux riverains des pistes 02/20

Parce que l’usage de la piste 20 rend vos week-ends et vos nuits invivables !

Parce que le projet d’extension de la piste 25L ferait de vos quartiers une zone sinistrée !

Parce que le Ministre Landuyt veut bétonner pour 10 ans la dramatique situation actuelle dans une loi !

Pour ces raisons, nous devons continuer à nous battre et à opposer nos plus vives réactions à la politique de dispersion actuelle, injuste et insupportable. Aujourd’hui, le recours à des actions juridiques reste la seule issue réaliste.

Aidez-nous à continuer à défendre vos intérêts en versant votre contribution au compte Fortis 001339931728 au nom de WAKE UP KRAAINEM avec, en communication, votre adresse e-mail.

Pour faire le point sur la nouvelle action juridique contre l’usage abusif de la piste 20 mais aussi sur toutes autres actions nouvelles et en cours, nous vous convions à une réunion d’information le

Jeudi 13 octobre 2005 à 20h30

Ecole Saint Georges
Rue F. Kinnen 6 (en face du Colruyt)
1970 Wezembeek-Oppem

 

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>